Нужда от помощ в управлението на проекти?

Екстрейд П6 предоставя преди всичко услуги свързани с управлението на мултидисциплинарни проекти в областта на строителството и реновациите. Формираните съвместно с нашите клиенти екипи на проекти работят активно към постигането на резултати. Ние сме на разположение 24/7. 

Нашият фокус е....

Постигането на оптимален резултат за вашата организация. Ние знаем, че се работи под непрекъснато напрежение от поставените срокове и подпомагаме нашите клиенти във формалното представяне на работата по възложените проекти и планирането им във времето и свързаните с тях разходи.

За това използваме директен подход и се стремим към перфекционизъм. Постигането на задоволително ниво на извършената от нас работа не ни спира да търсим начини към постигането на още по-добри решения.

 

Чрез предварителен разговор преди началото на проекта можем да постигнем единодушие и съгласие за най-подходящия начин на съвместната ни работа.

Услугите, които предлага ЕКСТРЕЙД П6

Анализиране и напътствия в процеса на планиране

Консултиране и одитиране

Подготовка на отчети

Управление на рискове и ресурси

4D планиране

Пробабилистични изчисления

Опит във вашия сектор

Екстрейд П6 участва в различни сектори благодарение на изградения си опит в множество проекти на национално и международно ниво.  Всеки сектор има своите специфични изисквания и особености. Благодарение на дългогодишната ни работа в различните сектори можем да предложим във всяка ситуация подходящо разрешение. Прилагайки директно своя опит и знания можем да ви помогнем да постигнете успешно управление на своя проект.

Секторите, в които сме активни и имаме изграден опит:

Работили за/ със/ от името на:

Искате ли да знаете как Екстрейд П6 може да ви помогне да подобрите управлението на вашите проекти? Позвънете ни на 0031152220197, изпратете ни и-мейл на info@extradep6.nl или попълнете формуляра за контакти и ние ще ви се обадим обратно.

We use cookies to personalise your experience. By continuing to visit this website you agree to our use of cookies. Learn more.